fbpx

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden.

BIJGEWERKT: 10 mei 2019

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en DSDApp, LLC ("bedrijf", "wij", "ons" of "onze"), betreffende uw toegang tot en gebruik van de website digitalalsmiledesignapp.com evenals elk ander mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk de "Site"). U stemt ermee in dat u door toegang tot de Site hebt gelezen, begrepen en dat u akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden. ALS U HET NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt" -datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van enig recht om een ​​specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden periodiek te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld en te hebben aanvaard van de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site nadat de herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land . Dienovereenkomstig doen degenen die ervoor kiezen om de Site te openen vanaf andere locaties dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De site is bedoeld voor gebruikers die minstens 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal onder de 18 jaar), moeten de toestemming hebben van en rechtstreeks toezicht hebben op hun ouder of voogd om de site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd laten lezen en akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden voordat u de site gebruikt.

Inhoudsopgave

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de “merken”) zijn eigendom van, staan ​​onder zeggenschap van ons of hebben een licentie voor ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de

rechtsgebieden en internationale verdragen. De inhoud en de merktekens worden op de site aangeboden "AS IS" alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een deel van de Inhoud waartoe u toegang heeft verkregen, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. We behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

Mogelijk moet u zich bij de site registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

U mag de site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor we de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

Als gebruiker van de site gaat u ermee akkoord om niet:

 1. Haal systematisch gegevens of andere inhoud van de site op om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. Maak ongeautoriseerd gebruik van de site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mail te verzenden of gebruikersaccounts te maken op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 3. Gebruik de site om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen.
 4. Neem deel aan ongeoorloofde framing van of links naar de site.
 5. Bedrieg, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie te leren, zoals gebruikerswachtwoorden.
 6. Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen in van misbruik of wangedrag.
 7. Neem deel aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruiken van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 8. Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving.
 9. Minachting, bezoedeling of anderszins schade, naar onze mening, ons en / of de site.
 10. Behalve wat het resultaat kan zijn van het gebruik van standaardzoekmachines of internetbrowsers, gebruik, start, ontwikkel of distribueer elk geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot een spin, robot, cheat-hulpprogramma, schraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of ongeautoriseerd script of andere software gebruiken of starten.
 11. Upload of verzend (of probeer te uploaden of over te dragen) materiaal dat fungeert als een passief of actief informatieverzamelings- of transmissiemechanisme, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1 × 1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (ook wel "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms" genoemd).
 12. Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of over te dragen), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continu posten van herhaalde tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de site van een partij verstoort of het gebruik, functies, functies, bediening of onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.
 13. Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 14. Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenvermelding van alle inhoud.
 15. Een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de Site lastig vallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 16. Probeer alle maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
 17. Ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site omvat of op een andere manier vormt.
 18. Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en / of de inhoud anderszins voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
 19. Gebruik alle informatie die van de site is verkregen om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 20. Verkoop of draag uw profiel anderszins over.
 21. Probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 22. De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten verstoren, verstoren of overmatig belasten.
 23. Beveiligingsfuncties van de site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en / of de inhoud op de site.
 24. Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de site.

DSDApp, LLC geeft geen restitutie voor annuleringen die zijn gedaan nadat het abonnement is verlengd. Gebruikers moeten inloggen op hun account en de status van hun abonnement wijzigen vóór de einddatum van het abonnement, zodat het systeem niet automatisch de creditcard van de gebruiker belast. Als een gebruiker zijn / haar abonnement opzegt vóór de einddatum, blijft het account actief tot het einde van het abonnement. DSDApp, LLC biedt geen pro rata restitutie voor het opzeggen van het abonnement voordat het afloopt. Als je problemen hebt met het opzeggen van je abonnement, stuur ons dan een e-mail op support@digitalsmiledesignapp.com.

Gebruik licentie

Als u de site bezoekt via een mobiele applicatie, verlenen wij u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten die eigendom zijn van of worden beheerd door u, en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze gebruiksvoorwaarden. U mag niet: (1) de broncode van de applicatie decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode ervan af te leiden of te decoderen; (2) wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen, verbeteringen, vertalingen of afgeleide werken aan de applicatie aanbrengen; (3) in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met uw toegang tot of gebruik van de applicatie; (4) een door ons of de licentiegevers van de applicatie geposte eigendomsverklaring (inclusief enige kennisgeving van copyright of handelsmerk) verwijderen, wijzigen of verbergen. (5) de applicatie gebruiken voor inkomstengenererende inspanningen, commerciële ondernemingen of andere doeleinden waarvoor deze niet is ontworpen of bedoeld; (6) de applicatie beschikbaar maken via een netwerk of een andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt; (7) de applicatie gebruiken voor het creëren van een product, dienst of software die, direct of indirect, concurrerend is met of op enigerlei wijze een vervanging is voor de applicatie; (8) de applicatie gebruiken om geautomatiseerde vragen naar een website te sturen of om ongevraagde commerciële e-mail te verzenden; of (9) bedrijfseigen informatie of een van onze interfaces of ons andere intellectuele eigendom gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, in licentie geven of distribueren van applicaties, accessoires of apparaten voor gebruik met de applicatie.

Appel apparaten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen van de Apple Store (een "App-distributeur") om toegang te krijgen tot de site: (1) de licentie die u is verleend voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat de Apple iOS- of Android-besturingssystemen gebruikt, indien van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels uiteengezet in de toepasselijke Servicevoorwaarden van de App-distributeur; (2) wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden of zoals anderszins vereist onder de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elk App-distributeur heeft geen enkele verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de mobiele applicatie; (3) in het geval dat de mobiele applicatie niet voldoet aan een toepasselijke garantie, kunt u de toepasselijke App-distributeur hiervan op de hoogte stellen en kan de App-distributeur, in overeenstemming met zijn voorwaarden en beleid, de aankoopprijs, indien van toepassing, terugbetalen, betaald voor de mobiele applicatie, en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, heeft de App-distributeur geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie; (4) u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen steunt" en (ii) u niet bent vermeld op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen; (5) u moet de toepasselijke overeenkomstvoorwaarden van derden naleven bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijvoorbeeld als u een VoIP-applicatie heeft, mag u hun overeenkomst voor draadloze datadiensten niet schenden wanneer u de mobiele applicatie gebruikt; en (6) u erkent en gaat ermee akkoord dat de app-distributeurs derden zijn die de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze gebruiksvoorwaarden ontvangen, en dat elke app-distributeur het recht heeft (en wordt geacht de overeenkomst te hebben geaccepteerd) recht) om de voorwaarden in deze licentie voor mobiele applicaties in deze gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen tegen u als begunstigde van een derde partij.

De site kan links bevatten (of u kunt worden verzonden via de site) naar andere websites ("websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd

voor nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid door ons, en we zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de site worden geopend of voor inhoud van derden die wordt gepost op, beschikbaar is via of wordt geïnstalleerd vanaf de site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, belediging , meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen, linken naar of toestaan ​​van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer gelden. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels, inclusief privacy en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de site of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de site. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen plaatsvinden via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat we de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien dient u ons te vrijwaren van eventuele verliezen die u lijdt of schade die aan u wordt toegebracht met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeit uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

Door de site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en deze registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken; (3) u hebt de handelingsbekwaamheid en u stemt ermee in om deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u bent niet jonger dan 13 jaar; (5) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waar u woont, of als u minderjarig bent, hebt u toestemming van de ouders gekregen om de site te gebruiken; (6) u krijgt geen toegang tot de site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (7) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (8) uw gebruik van de site is niet in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

Als onderdeel van de functionaliteit van de site kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe serviceproviders (elk zo'n account, een "Third Party-account") door ofwel: (1) uw Third-

Aanmeldingsgegevens partijaccount via de site; of (2) ons toegang geven tot uw ThirdParty-account, zoals is toegestaan ​​onder de toepasselijke voorwaarden en bepalingen die uw gebruik van elk ThirdParty-account regelen. U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om de inloggegevens van uw ThirdParty-account aan ons bekend te maken en / of ons toegang te verlenen tot uw ThirdParty-account, zonder inbreuk te plegen op enige van de voorwaarden die uw gebruik van het toepasselijke ThirdParty-account regelen, en zonder ons te verplichten vergoedingen te betalen of ons te onderwerpen aan enige gebruiksbeperkingen opgelegd door de externe serviceprovider van het Derdenaccount. Door ons toegang te verlenen tot alle ThirdParty Accounts, begrijpt u dat (1) we toegang hebben tot, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing) alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw Third Party Account (de "Social Network Content") zodat het beschikbaar is op en via de site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) we kunnen aanvullende informatie indienen en ontvangen van uw externe account voor zover u op de hoogte wordt gesteld wanneer u uw account koppelt aan de Third Party-account. Afhankelijk van de ThirdParty-accounts die u kiest en afhankelijk van de privacy-instellingen die u in dergelijke ThirdParty-accounts hebt ingesteld, is persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw ThirdParty-accounts plaatst mogelijk beschikbaar op en via uw account op de site. Houd er rekening mee dat als een ThirdParty-account of bijbehorende service niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijk Third Party Account wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van sociale netwerken mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U kunt de verbinding tussen uw account op de site en uw Third Party-accounts op elk moment uitschakelen. GELIEVE TE MERKEN OP DAT UW RELATIE MET DE THIRDPARTY-DIENSTVERLENERS DIE BIJ UW DERDE PARTIJ-REKENINGEN ZIJN GEHEEL, DOOR UW OVEREENKOMST (EN) MET DEZE DERDE PARTIJ-DIENSTVERLENERS WORDT GECONTROLEERD. We doen geen moeite om inhoud van sociale netwerken te bekijken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van sociale netwerken. U erkent en gaat ermee akkoord dat we alleen toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een ThirdParty-account en uw lijst met contacten die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer om u te identificeren en u te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de Site te gebruiken. U kunt de verbinding tussen de Site en uw ThirdParty-account deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die via een dergelijk ThirdParty-account is verkregen, te verwijderen, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

Kortom: We proberen uw persoonlijke gegevens te beschermen via een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Onthoud echter ook dat we niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze sites of apps op eigen risico. U mag de services alleen openen in een beveiligde omgeving.

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang weigeren, de beschikbaarheid beperken of de beschikbaarheid van (of voor zover technologisch haalbaar) uw bijdragen of een deel daarvan uitschakelen; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, het verwijderen van de site of het anderszins uitschakelen van alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op een of andere manier een last vormen voor onze systemen; en (5) het anderszins beheren van de site op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

We geven om privacy en beveiliging van gegevens. Bekijk ons ​​privacybeleid: https://digitalsmiledesignapp.com/privacy­ policy/. Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in de Verenigde Staten. Als u de site bezoekt vanuit de Europese Unie, Azië of een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, dan door uw voortgezet gebruik van de Site, u draagt ​​uw gegevens over naar de Verenigde Staten en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten. Verder accepteren, vragen of verzoeken we niet om informatie van kinderen of bewust te verkopen aan kinderen. Daarom zullen we, in overeenstemming met de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act, als we daadwerkelijk weten dat iemand onder de 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt zonder de vereiste en verifieerbare toestemming van de ouders, we die informatie zo snel van de site verwijderen als is redelijk praktisch.

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, RESERVEREN WIJ HET RECHT OM, IN ONZE ENIGE DISCRETIE EN ZONDER AANKONDIGING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN.

(INCLUSIEF BLOKKERENDE BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN IEDEREEN VOOR ENIGE REDEN OF GEEN ENKELE REDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERBONDEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJK RECHT OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT GEPLAATST HEEFT, ZONDER WAARSCHUWING, IN ONZE ENIGE DISCRETIE.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een nep- of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde handelt partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ervaren of moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de site, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site tijdens downtime of onderbreking van de site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd om ons te verplichten de site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te verstrekken.

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida die van toepassing zijn op gemaakte overeenkomsten en die volledig moeten worden uitgevoerd binnen de staat Florida, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetgeving.

Elke juridische actie van welke aard dan ook die door u of ons (gezamenlijk de 'partijen' en individueel een 'partij') wordt aangespannen, zal worden aangevangen of vervolgd door de staats- en federale rechtbanken in Dade County, Florida, en de partijen stemmen hiermee in afzien van en afzien van alle verweermiddelen wegens gebrek aan persoonlijke bevoegdheid en forum non conveniens met betrekking tot de plaats en de bevoegdheid van dergelijke staats- en federale rechtbanken. Toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze gebruiksvoorwaarden. In geen geval mag enige claim, actie of procedure die door een van de partijen op enigerlei wijze op de site is ingediend, worden aangevangen meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan.

Er kan informatie op de site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN ASIS EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE ZIJDE. WE GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE VERBONDEN ZIJN MET DE WEBSITE EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, ONGELUKKEN, OF INACCENTIES 2) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, VAN WELKE AARD ook, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ENIGE EN ALLE EN PERSOONLIJKE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) ELKE INSECTEN, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN OF DEZE DIE DOOR ENIGE DERDEN NAAR EEN OF ANDERE PARTIJ KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN / OF ( 6) ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE IS OPgelopen ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR VIA DE SITE. WE GEVEN GEEN GARANTIE, GARANDEREN, GARANDEREN OF VERANTWOORDELIJKEN VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST GEDEELT DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ELKE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE WEL OF GEEN ANDERS ZIJN TOE EN ANDERS. WEES EEN PARTIJ AAN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLE VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MIDDEL OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BESTE ARREST GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG OEFENEN WAAR DAT PASSEND IS.

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGELIJKE, EXPLICIETE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF VERLOREN WINST, VERLIES VAN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEWORDEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

U stemt ermee in om ons te verdedigen, te vrijwaren en ons onschadelijk te maken, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten 'vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de site; (2) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en

garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijk schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site waarmee u via de site verbinding hebt gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ervan op de hoogte zijn.

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met activiteiten die u hebt ondernomen via de site. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is. U GAAT ERMEE AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN MEDEDELINGEN, BELEID EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEVOLGD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of voor betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronisch middelen.

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de afdeling Klachtenhulp van de afdeling Consumentendiensten van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californië 95834 of telefonisch op (800) 952 of (5210) 916 445.

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan. We kunnen onze rechten en plichten op elk moment aan anderen toewijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalaten veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid

van eventuele resterende bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons ontstaan ​​als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdediging die u mogelijk heeft op basis van het elektronische formulier van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierbij om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

Neem contact met ons op als u vragen heeft

800 SE 4th Ave, Suite 606
Hallandale Beach, FL 33009
MA-VR 9 - 5 uur
en English
X